Heb je vragen? We helpen je graag! Bel of mail ons:    023-5381966   |   info@jingo.nl

Rechtmatig gebruik


Onderstaande bepalingen geven het gebruik van JINGO-musicals nadrukkelijk aan:

De basisschoolof instelling  koopt een musical-downloadpakket. Dit pakket is onlosmakelijk verbonden aan de naam van de basisschool of instelling en geeft recht van uitvoering voor één groep (klas) gedurende één jaar. Let op: het aanvragen van een heropvoering is sinds 2016 niet meer mogelijk. 

Meerdere groepen (klassen)
In het geval de musical door meerdere groepen (klassen) op dezelfde schoollocatie wordt ingestudeerd t.b.v. een uitvoering is het niet mogelijk om gelijktijdig gebruik te maken van dezelfde inlogcodes. Op het bestelformulier kan het aantal extra groepen (klassen) worden aangegeven. Het systeem past de toegang hierop aan.

Meerdere locaties
In het geval de musical door meerdere locaties, vallende onder één schoolnaam, wordt ingestudeerd t.b.v. een uitvoering is het niet mogelijk om gebruik te maken van dezelfde inlogcodes. In dit geval bestelt iedere locatie afzonderlijk het musical-downloadpakket.

Onrechtmatig gebruik van alle JINGO-uitgaven is strafbaar
1. Het is niet toegestaan om een uitgave uit te lenen aan- of te lenen van een andere school ten behoeve van een uitvoering.

2. Het is niet toegestaan om meerdere basisscholen, die onder een overkoepelende organisatie vallen, gebruik te laten maken van één enkel downloadpakket. In geval meerdere scholen de uitgave willen gebruiken dient iedere school afzonderlijk het downloadpakket aan te schaffen.

3. In geval van niet legitiem gebruik van JINGO-uitgaven impliceert dit een inbreuk op de aan JINGO BV toekomende rechten. Inbreuk op auteursrecht is een misdrijf. Van deze inbreuk zal aangifte worden gedaan bij de Politie. Op grond van, onder andere, artikel 31, 32, 33 van de auteurswet kunnen inbreuken worden bestraft met een geldboete van de vierde categorie of een gevangenisstraf van 6 maanden. Daarnaast zal JINGO BV de uit de inbreuk voortvloeiende schade civielrechtelijk op de inbreukmaker verhalen.

Andersoortig gebruik/exploitatie
1. Jingo BV blijft ten alle tijden eigenaar van alle auteursrechten. Deze rechten worden beschermd door een door de Conféderation Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs erkende organisatie, in Nederland vertegenwoordigd door BUMA en STEMRA.
2. Het is niet toegestaan de bestanden te wijzigen, aan te passen, afgeleide werken van te maken, uit te lenen, te versturen, te verkopen en te verspreiden.
3. Het is niet toegestaan om de bestanden te gebruiken voor marketingdoeleinden; als onderdeel van commercials, film, YouTube-video’s en/of andere soortgelijke (toekomstige) toepassingen.
4. Het is niet toegestaan om de bestanden te exploiteren al dan niet als onderdeel van een toneelstuk, muziek/musicalproductie of enige andere soortgelijke vorm. Expliciet wordt met exploiteren bedoeld daar waar met uitvoeringen van deze producties recettes worden berekend/ontvangen.
5. Het is niet toegestaan om de bestanden te uploaden op websites, weblogs, social media kanalen en enige andere soortgelijk (toekomstige) vormen dan uitsluitend de kanalen van Jingo BV.

Aanvulling andersoortig gebruik/exploitatie punt 2 t/m 5:
1. Tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk is gemeld aan- en overeengekomen met JINGO. Hiervoor gelden aanvullende bepalingen en kosten, welke per geval berekend en bepaald zullen worden.
2. Wanneer andersoortig gebruik is overeengekomen dient in alle gevallen melding te worden gemaakt van de makers, bewerkers en uitgever van de productie. Deze namen worden nadrukkelijk genoemd in tekstboek, handleiding en partituren. Te denken valt aan programmaboekjes, posters, publiciteitsberichten e.a. Indien dit niet duidelijk is kan hierover alle benodigde- en verplicht te vermelden informatie worden opgevraagd bij JINGO BV.